Co to jest coaching?

life coach, psycholog, psychoterapeuta

 

 

Coaching jest dla mnie towarzyszeniem człowiekowi w rozwoju, w bliskości i kontakcie. Pracą nad realizacją celu, usunięciem barier i udrożnieniem działania poprzez poznanie siebie, swoich motywów, zasobów oraz obszarów do rozwoju.

Kinga Więckowska (Ślużyńska)

Definicja coachingu

Metody TROP

“Coaching to umiejętność wspierania innych w rozwoju poprzez umiejętne prowadzenie uważnego i empatycznego, a zarazem profesjonalnego dialogu z klientem.”

Dorota Szczepan – Jakubowska, Prezes Grupy TROP

Definicja coachingu

ICF – International Coaching Federation

“Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coache pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Profesjonalni coachowie zapewniają nieustającą współpracę przygotowaną specjalnie w celu niesienia pomocy klientom w osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów w ich życiu zawodowym i osobistym. Coache pomagają ludziom poprawiać ich osiągnięcia i podnosić jakość ich życia.

Są oni nauczeni słuchania, obserwowania i przystosowywania własnego podejścia do indywidualnych potrzeb klienta. Dążą do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta. Wierzą, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada.”

Definicja pochodzi ze strony www.icf.org.pl
i jest własnością International Coach Federation Polska.

Definicja coachingu

Roberta Dilts’a

“Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania.”

JEŚLI JESTEŚ GOTOWY DOŚWIADCZYĆ I SPRAWDZIĆ EFEKTYWNOŚĆ COACHINGU,

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CZY I JAK COACHING BĘDZIE SŁUŻYŁ CI W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW I REALIZACJI TWOICH WYMARZONYCH CELÓW

ZAPISZ SIĘ NA KONSULTACJĘ coachingową
CoachingCoaching definicja