Etyka

 

Progam szkolenia coachingowego Grupy TROP posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

  • coach nie stosuje manipulacyjnych technik komunikacyjnych czyli takich, które nie odniosłyby skutku, gdyby klient znał intencje i metodę działania coacha;
  • stara się nie unikać trudnych tematów z powodu własnego interesu;
  • jest uczciwy finansowo, nie proponuje więcej usług, niż to jest w jego ocenie klientowi potrzebne;
  • nie daje obietnic bez pokrycia i dotrzymuje słowa;
  • traktuje informacje jako poufne;
  • odróżnia relację coachingową od terapeutycznej, nie wchodzi w relację terapeutyczną i wie gdzie szukać pomocy terapeutycznej dla klienta, jeśli ten wyrazi zgody;
  • korzysta z superwizji;
  • nie wchodzi z klientami w związki erotyczne;
  • w trakcie pracy z klientem nie realizuje celów sprzecznych z jego interesem, pracuje dla dobra klienta.

kodeks etyczny pochodzi ze strony: http://www.grupatrop.pl/

.

O mnieEtyka